собств., собств., последно обновил този профил на -0001-11-30
Пловдив, бул.Цар Борис III Обединител 27
И на още 1 адрес в: Пловдив